Şirket Profili
11

Şirket Profili
10
 
VRV sistem nedir ?

VRV sistem tek bir dış üniteye (veya dış ünite grubuna) tek bir bakır boru hattı ile bağlanabilen çok sayıda iç ünite ile tüm bağımsız mekanlarda ısıtma ve/veya soğutma ve kısmi havalandırma yaparak istenilen iklim koşullarını sorunsuz sağlayan üstün bir klima teknolojisidir. VRV, ingilizce Variable Refrigerant Volume kelimelerinin (Değişken Soğutucu Akışkan Debisi) kısaltmasıdır.

VRV sistem ilk defa halen bu sistemlerin öncülüğünü yapan Japon DAIKIN Industries Ltd. firması tarafından 1982 yılında icat edilmiştir ve akabinde bu firma tarafından sistemin patenti alınmıştır. Dolayısıyla ürünlerinde bu ismi kullanma hakkı sadece Daikin Industries Ltd. firmasındadır.
 
Son yıllarda enerji tasarrufunun, konforun, işletme maliyetlerinin ve hassas kontrolün ön plana çıkmasıyla VRV sistemler HVAC sektöründe önemli bir yer almıştır. Modüler, kompakt ve esnek yapıları ile çok katlı binadan tek bir villaya kadar tüm yapılarda esnek uygulama imkanı sunmaktadır.

Bu sistemler bir tek gidiş ve dönüş bakır boru hattı ile birden çok iç üniteyi çalıştırabilen sistemlerdir.

Bu özellik VRV sistemler ile Multi Sistemleri birbirinden ayıran en temel özelliktir.

Daikin’ de 5 seri VRV sistem bulunmaktadır.

Bu seriler ;

Sadece Soğutma (Cooling only)

Sistem sadece soğutma amaçlı kullanıma imkan verir. Daikin’ de yalnız soğuk dış ünite kapasite aralığı 5-18 HP (14-50.4 kW) arasıdır.

Isıtma+Soğutma (Heat-Pump)

Sistem hem ısıtma hem de soğutma amaçlı kullanılabilir. Ancak bu seriler soğutmada çalıştırılırken tüm iç üniteler soğutma modunda çalışmak zorundadır. Herhangi bir iç üniteyi ısıtma modunda çalıştırmak mümkün olmaz. Aynı durum ısıtma modunda iken de geçerlidir. Daikin’ de heat pump dış ünite kapasite aralığı tek dış üniteden oluşan bir sistemde 5-18 HP (14-50.4 kW) arasıdır. Ancak 3 dış ünitenin bir araya getirilip tek bir dış ünite gibi kullanıldığı bir sistemde dış ünite kapasitesi 54 HP’ ye (151,2 kW) çıkmaktadır.
Isı Geri Kazanımlı (Heat Recovery)
Sistem aynı anda hem ısıtma hem de soğutma amaçlı kullanıma imkan verir. Daikin’ de ısı geri kazanımlı sistem dış ünite kapasite aralığı tek dış üniteden oluşan bir sistemde 8-16 HP (22,4- 44,8) arasıdır. Ancak 3 dış ünitenin bir araya getirilip tek bir dış ünite gibi kullanıldığı bir sistemde dış ünite kapasitesi 48 HP’ ye (134,4 kW) çıkmaktadır.

Su Soğutmalı VRV Isıtma+Soğutma (Water Cooled Heat-pump)

Heat-pump VRV’den farkı, ısının hava soğutmalı kondenser ile dışarı atılmayıp, su soğutmalı kondenser yoluyla dışarı atılmasıdır. Sistem hem ısıtma hem de soğutma amaçlı kullanılabilir. Bu seriler de Heat-pump VRV sistemler gibi soğutmada çalıştırılırken tüm iç üniteler soğutma modunda çalışmak zorundadır. Herhangi bir iç üniteyi ısıtma modunda çalıştırmak mümkün olmaz. Aynı durum ısıtma modunda iken de geçerlidir. Daikin’ de su soğutmalı VRV heat pump dış ünite kapasitesi 10 HP (28 kW) olup tek bir modülden oluşmaktadır. Ancak 3 dış ünitenin bir araya getirilip tek bir dış ünite gibi kullanıldığı bir sistemde dış ünite kapasitesi 30 HP’ ye (84 kW) çıkmaktadır.

Su Soğutmalı VRV Isı Geri Kazanımlı (Water Cooled Heat Recovery)

Heat-Recovery VRV’den farkı ısının hava soğutmalı kondenser ile dışarı atılmayıp, su soğutmalı kondenser yoluyla dışarı atılmasıdır. Sistem aynı anda hem ısıtma hem de soğutma amaçlı kullanıma imkan verir. Sistem kapasitesi su soğutmalı VRV heat pump sistem ile aynıdır. Su soğutmalı VRV sistem standart olarak Heat Recovery’ li üretilmektedir. Sisteme, sistemin Heat Recovery’ li olarak çalışmasını sağlayan BS BOX (gaz dağıtım kutuları) eklendiği takdirde dış ünite elektronik kartı bunu tanıyıp sistemin ısı geri kazanımlı çalışmasını sağlamakta, aksi takdirde sistem Heat Pump olarak çalışmaktadır.

 

 
Adjans Digital Agency